Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί


"...Χορεύω, ζω, υπάρχω..."


Από την αρχαία Ελλάδα, οι νέοι διδάσκονταν ανάμεσα σε άλλα, κατέχοντας όμως σημαντική θέση, μουσική και χορό. Πίστευαν ότι μόνο έτσι θα υπάρχει η αρμονική συν ύπαρξη σώματος και πνεύματος. Σήμερα, η ανάγκη του ανθρώπου για χορό είναι πιο επιτακτική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εκτονώσουμε την καθημερινή πίεση και θα χαρίσουμε στον εαυτό μας την απαραίτητη ψυχοθεραπεία- ισορροπία. Παράλληλα, συνεχίζουμε έτσι την διατήρηση των παραδοσιακών χορών κι εθίμων της πατρίδας μας, βάζοντας ο καθένας μας ένα λιθαράκι στη μακραίωνη πορεία το έθνους μας.

Οι παραδοσιακοί χοροί στην Ελλάδα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Κάθε περιοχή ή χωριό της Ελλάδας έχει τους δικούς του χορούς, οι οποίοι διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ή ακόμη και από χωριό σε χωριό. Αυτή η διαφορά των χορών οφείλεται σε λόγους όπως το κλίμα, ο τρόπος ζωής των κατοίκων, οι πόλεμοι και οι καταστροφές και άλλοι. Οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί, λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζουν, χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

Αυτές είναι:

Ανάλογα με το θέμα τους χωρίζονται σε:
• Θρησκευτικούς
• Πολεμικούς ή πυρρίχιους
• Ερωτικούς
• Πολεμο-ερωτικούς χορούς

Ανάλογα με το σχήμα τους χωρίζονται σε:
• Κυκλικούς
• Αντικριστούς χορούς

Τους κυκλικούς χορούς τους συναντάμε σε ανοικτό κύκλο και πιο σπάνια σε κλειστό. Αντικριστοί χοροί ή καρσιλαμάδες λέγονται οι χοροί, όπου οι χορευτές στέκονται αντικριστά σε δυο σειρές απέναντι-αντικριστά. Υπάρχουν βέβαια και οι χοροί, όπως το ζεϊμπέκικο, που χορεύεται από ένα άτομο, ή ο χορός των μαχαιριών που χορεύεται από δύο άτομα.

Ανάλογα με το φύλλο χωρίζονται σε:
• Ανδρικούς
• Γυναικείους
• Μικτούς
• Τοπικούς

Ανάλογα με τον τόπο, χωρίζονται σε:
• Πανελλήνιους ή εθνικούς
• Τοπικούς

Οι πανελλήνιοι χοροί είναι ο συρτός-καλαματιανός και ο τσάμικος ή κλέφτικος. Τοπικοί χοροί είναι οι ηπειρώτικοι, οι θρακιώτικοι, οι νησιώτικοι, οι κρητικοί, οι χοροί της Μακεδονίας, οι ποντιακοί και άλλοι. Ο κάθε χορός χορεύεται διαφορετικά, έχει τη δική του μουσική και το όνομά του έχει κάποια σημασία. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι χοροί, όπως της βόρειας Ελλάδος, οι οποίοι φέρουν αλληλεπιδράσεις με χορούς των γειτονικών λαών (βαλκανικών) και χορεύονται με διάφορες κατά τόπους παραλλαγές σε όλη την βαλκανική περιοχή. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε μερικά νησιά, η αλληλεπίδραση προέρχεται από την ύπαρξη της εκάστοτε δύναμη κατοχής (Ενετοκρατία, Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία).