Μουσικοκινητική Αγωγή

Τι είναι 
  
     Η μουσικοκινητική αγωγή είναι ο συνδυασμός μουσικής και κίνησης κι απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών. Η διδασκαλία γίνεται μέσω παιχνιδιών, άρα η μάθηση έρχεται αβίαστα. Επιπλέον, το παιδί μαθαίνει από μικρό να συνεργάζεται και να συνυπάρχει με συνομηλίκους του, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η κοινωνικότητά του. Επίσης, μεγάλη σημασία δίνουμε στη κίνηση η οποία είναι απαραίτητη και το βοηθά όχι απλά να κατανοήσει αυτό που ακούει, αλλά και να του γίνει βίωμα. Τραγούδι, μουσική και κίνηση είναι φυσικά αλληλένδετα. Επίσης, σε ένα μάθημα μουσικοκινητικής αγωγής τα παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους, το φυσικό μουσικό όργανο που όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν. Τέλος, χρησιμοποιώντας παιδικά μουσικά όργανα στη πορεία θα μπορούμε να καταλάβουμε και την κλίση που έχει κάποιο παιδί σε αντίστοιχο όργανο (π.χ. αν μπορεί να συγχρονίσει και τα 2 του χέρια --> πιάνο, αν κατέχει καλά το ρυθμό --> κρουστά κ.τ.λ).

Σκοπός

1) Να ακούν και να ανταποκρίνονται με διάφορους τρόπους στη μουσική, καθώς και σε ρυθμικά πρότυπα. 
2) Να κινούνται με τη μουσική στον χώρο καθώς επίσης και να έχουν αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων.
3) Να αναπτύξουν, την ακουστική τους ικανότητα. 
4) Να αναπτύξουν,   την ικανότητα να εκτιμούν και να ανταποκρίνονται σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής.
5) Να αναπτύξουν μέσω μουσικής, πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχείων απαραίτητων για την κοινωνικοποίησή τους.

Η αξία της μουσικοκινητικής εκπαίδευσης είναι απεριόριστη και προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που ασχολούνται από πολύ μικρά με αυτό, αναπτύσσουν γρηγορότερα τις φυσικές-πνευματικές-κοινωνικές τους δεξιότητες, μαθαίνουν την ομαδική δουλειά, όπως επίσης αναπτύσσουν  τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Με αυτόν τον τρόπο «χτίζουν» την αυτοπεποίθηση τους, ιδιαίτερα τα πιο ντροπαλά. Πάνω από όλα όμως, η μουσικοκινητική αγωγή μπορεί να προσφέρει στο κάθε παιδί πραγματική χαρά κι ευχαρίστηση. Τη χαρά που ίσως προέρχεται από το άκουσμα μιας αγαπημένης μελωδίας ή τη χαρά σαν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής εργασίας. Αυτό το συναίσθημα της χαράς το παιδί δεν θα το κρατήσει μόνο για τον εαυτό του, αλλά θα το χαρίσει και στους άλλους, στην οικογένειά του, στους φίλους του.